Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

Wymiana młodzieży francusko-polskiej w ramach projekt „Po praktykę do Europy”

1Po raz drugi młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie (ZSP nr 3) wzięła udział w wymianie młodzieży francusko-polskiej z Centrum Szkolenia Zawodowego w Arches k/Epinal (CFA). Było to możliwe dzięki zawartemu porozumieniu między Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Poznaniu (WOIIB) a Federacją Budownictwa i Prac Publicznych w Epinal (BTP) we Francji. Od 27 marca do 02 kwietnia 2011 roku gościliśmy grupę młodzieży z Francji – uczącej się w zawodzie stolarz wraz z opiekunami: Remi Pierrat, Mickael Roure i Dominique Schneider.

Tym razem realizowano projekt pod nazwą „Po praktykę do Europy”. Było to odbycie krótkiej praktyki we Francji, gdzie nabyte umiejętności pozwaliły na wykonanie pracy praktycznej w Polsce - jak również to, co typowe dla każdej wymiany młodzieży: wzajemną integrację, nowe doświadczenia, poznanie zupełnie innej kultury. Już podczas ubiegłoroczngo pobytu został opracowany projekt wiaty drewnianej, który zrealizowano podczas tegorocznego wiosennego pobytu. Na terenie ZSP nr 3 powstała drewniana konstrukcja będąca symbolem współpracy, jak również miejscem spotkań i wzajemnej integracji.

Podczas pobytu w Gnieźnie zadbaliśmy również o bogaty program dla naszych uczniów m.in.: zwiedzanie Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, zwiedzanie Starówki Gnieźnieńskiej, lekcje nurkowania, mecz piłki nożnej Francja – Polska, wizytę na stadionie żużlowym, bowling, zwiedzanie labolatoriów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, udział w pokazowej lekcji uczniów - Technik mechanik lotniczy – gdzie każdy miał możliwość zasiąść za sterem samolotu. Na koniec pobytu pożegnalne ognisko ze wspaniałą polską gochówką oraz z możliwością jazdy konnej w siodle i zaprzęgu w „Stajni pod wierzbami” w Jankówku k/Gniezna.

Od Francuzów wiemy, że Polska przestała być dla nich nieznanym miejscem, a my jesteśmy z tego dumni.

2Każdego dnia młodzież pracowała przez średnio 6 godzin nad wspólnym projektem Na początek teoria z zakresu ciesielskich połączeń drewnianych, przygotowanie rysunków technicznych w skali 1:10 i rozrysowanie na podłodze konstrukcji w skali 1:1 potem wytrasowanie elementów, wykonanie gniazd i czopów, później składanie konstrukcji w powtarzające się moduły, a na koniec montaż. Staraliśmy się dobrać młodzież w takie same zespoły, w których pracowali we Francji. Dodatkowo, dzięki przychylności jednego z pracodawców, do pracy włączyliśmy cieślę, który jako jedyny w tym zawodzie uczy się w naszej szkole. Na koniec zabezpieczyliśmy konstrukcję odpowiednim preparatem i nastąpił odbiór techniczny wraz z przykręceniem tabliczki pamiątkowej. Podczas uroczystego odbioru obecni byli: Centrum Szkolenia Zawodowego (CFA) w Arches k/Epinal - dyrekcja CFA: Gerard Demange i Raul Marcadella; Federacja Budownictwa i Prac Publicznych (BTP) - prezes Federacji BTP Daniel Virion; Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - Przewodniczący Rady Jerzy Stroński, członkowie delegatury WOIIB w Gnieźnie: Jolenta Pankowska i Zbigniew Bigoszewski; Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości – Starszy Cechu Stefan Pokładecki.

3Podczas wymiany uczestnicy zdobywają zarówno specjalistyczne kompetencje zawodowe, jak i interkulturowe oraz wiadomości i umiejętności, dzięki którym będą mieli możliwość rozwoju dalszej drogi zawodowej. Będą bardziej konkurencyjni i elastyczni na rynku pracy. Dzięki wymianie młodzieży połączonej z czynnościami praktycznymi uczniowie mają okazję do rozwijania nie tylko wybranych kompetencji fachowych, ale także kompetencji socjalnych, metodycznych, personalnych oraz interkulturowych łącznie z kompetecjami językowymi.

4Kompetencje zawodowe w działaniu to zdolność do podejmowania ciągle nowych zadań w częściowo zmieniających się sytuacjach. Podczas pobytów są przekazywane następujące kompetencje fachowe: zastosowanie i pogłębienie dotychczas zdobytych umiejętności zawodowych; praktyczna obsługa narzędzi, urządzeń i maszyn oraz materiałów; umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w wykonywaniu konkretnych zadań; wykonywanie zadań praktycznych, szukanie rozwiązań dla pojawiających się problemów oraz opanowanie umiejętności podejmowania decyzji odnośnie zastosowania optymalnych technik pracy; zdobywanie kompetencji zawodowej poprzez działania praktyczne pod okiem opiekunów. Podczas wyjazdów rozwijają się u poszczególnych osób również kompetencje personalne, tzn. umiejętność odpowiedzialnego postępowania w stosunku do innych i samych siebie. Uczniowie poprzez swoje działania dają świadectwo skuteczności, gotowości do nauki i osiągania dobrych wyników, wytrwałości i wytrzymałości. Uczestnicy uczą się przyjmowania słów krytyki oraz samokrytycznej oceny swoich działań. Podczas pobytu zagranicznego uczniowie powinni być zmotywowani do samodzielnego i optymalnego wykonywania powieżonych im zadań. Osiągane sukcesy kształtują ich kompetencje personalne - rozwijanie kompetencji interkulturowych. Doświadczają odmiennych warunków kulturowych oraz znajdują się w innym środowiku językowym. Zapoznają się z fachowym słownictwem w języku angielskim lub francuskim. Uczą się zawodu wspólnie z młodzieżą francuską.5

W Gnieźnie uroczystą kolacją podjęła Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa(WOIIB) na której obecni byli: Starosta Dariusz Pilak, prezes Federacji BTP Daniel Virion, dyrekcja CFA pan Gerard Demange i Raul Marcadella, pracodawcy oraz nauczyciele; Starszy Cechu: Stefan Pokładecki; PWSZ – Prorektor Andrzej Urbaniak, Sławomir Binkowski - przedstawiciel pracowników dydaktycznych Instytutu Ochrony Środowiska; WOIIB – Przewodniczący Rady Jerzy Stroński, zastępca przewodniczącego Włodzimierz Draber, sekretarz Mirosława Ogorzelec, skarbnik Kazimierz Ratajczak, przewodniczący Zespołu ds. kontaktów z zagranicą Krzysztof Pięta, Delegatura Gniezno- Jolenta Pankowska i Zbigniew Bigoszewski; ZSP nr 3 – Dyrektor Katarzyna Piechocka i nauczyciele.

W naszym lokalnym sektorze brakuje jeszcze dobrze wyposażonych warsztatów przygotowujących uczniów do praktycznej nauki zawodu. Powinno się dążyć do stworzenia Centrów Szkolenia Praktycznego, w których będzie to możliwe.

Podzielimy się spostrzeżeniami z instytucjami o podobnej strukturze działania. Niech nasze doświadczenie stanie się pomocne dla tych, którzy chcą tworzyć podobne projekty. Wykorzystamy fakt, że szkoły nie często mają wymianę z Francją - wpłynie to na atrakcyjność oferty naszej szkoły. Młodzież chętniej wybiera szkołę, w której prowadzone są praktyki za granicą - to daje im większe możliwości rozwoju. Będziemy czerpać korzyści z nawiązanej współpracy i dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi. Młodzież powinna dążyć do osiągania jak najlepszych wyników, aby móc uczestniczyć w takich projektach. Poprawa wyników w nauce i większe zaangażowanie w pracę każdego ucznia to wspólny cel Francuzów i Polaków. Poza tym zgromadzone materiały szkoleniowe chcemy rozpowszechnić i udostępnić nie tylko modzieży kształcącej się w naszej placówce. Dalekosiężnym celem jest stworzenie podobnych warsztatów w powiecie gnieźnieńskim; chcemy się uczyć od innych, wzorować się i przekazywać naszą wiedzę innym.

Już dziś można stwierdzić, że wymiana francusko – polska nie była wydarzeniem incydentalnym i świadomi jesteśmy niewątpliwych korzyści, jakie z niej płyną. Dużym wyzwaniem dla nas jest pozyskanie odpowiednich środków na organizację w/w przedsięwzięcia.

Po raz kolejny profesjonalne tłumaczenie zapewniła firma AG COMMERCE z Poznania: Agnieszka Kończak i Aneta Oleszek.

Dziękujemy wszystkim za okazane nam wsparcie i pomoc, liczymy na nie w dalszych krokach naszego przedsięwzięcia.

Małgorzata Kurkowska